fbpx

Фокус върху изследванията

ФОКУС ВЪРХУ ИЗСЛЕДВАНИЯТА

НАУЧНИ И КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ С INDIBA ACTIV

ПОВЕЧЕ ОТ 170 ПРЕПРАТКИ И НАУЧНИ СТАТИИ, БАКАЛАВЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ТЕЗИ, В ПОДКРЕПА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТЕРАПИИТЕ С INDIBA® ACTIV.

Стимулира полиферацията на стволовите клетки

 

Системата Proionic® увеличава пролиферацията на мезенхимни стволови клетки с повече от 25% по отношение на контролната група, без това да повлияе на нейната плурипотентност.

 

 

Топлинният ефект продължава

и след края на активното лечение

 

Топлинните ефекти са фундаментални за разбирането на механизма на действие на INDIBA® Activ. Постигнатото топлинно повишаване след лечението е значително по-голямо при резистивно, отколкото при капацитивно лечение и продължава след приключване на терапията.

Подобрява силата и обема на кръвния поток

 

При едно от последните проучвания, проведено към докторска дисертация във Великобритания, вследствие на терапия с INDIBA® върху кожата се наблюдават промени в потока на кръвта в тъканите, с дълбочина поне 2 см.

Цветно доплерово изображение, показващо скоростта на кръвта

Мощно доплерово изображение, показващо обема на кръвта

За всички клинични проучвания са използвани INDIBA® ACTIV апарати

[mc4wp_form id=“24915″]